Home

Welkom op onze nieuwe website

Waarom zou je aansluiten bij FOTOCLUB MALLE

 

Beste bezoeker,

 

Wij heten je graag welkom op de website van VZW Fotoclub Malle. Dat je deze pagina’s bezoekt betekent dat je interesse hebt in fotografie in het algemeen en mogelijk wil je jezelf verder wil bekwamen in dit onderdeel van de beeldende kunsten.

 

VZW Fotoclubmalle is een fotoclub waar iedereen op een creatieve manier met fotografie kan bezig zijn. Inderdaad is het deel “foto” belangrijker dan het deel “club” in onze benaming. Meer dan een bezigheid om de tijd te doden, is fotografie voor ons een uitdaging. Probeer een verhaal te vertellen met je foto’s.

 

‘Voor de leden door de leden’ is ons principe. Daarom proberen we elk jaar opnieuw een aantrekkelijk programma samen te stellen, bij voorkeur op basis van de wensen van onze leden. In dit programma maken we plaats voor :

 

  • Fotobesprekingen van mekaars werk. We vinden dat we daarbij kritisch mogen zijn voor onszelf, maar ook voor mekaar, doch zonder de andere te willen kwetsen. Opbouwende kritiek noemt men zoiets ?
  • Thema avonden waar leden hun werk m.b.t. een vooraf vastgelegd thema of onderwerp tonen met een bespreking zoals voor de vrije fotobesprekingen
  • Praktijk avonden. Deze avonden worden ook ingevuld op verzoek van de leden. De onderwerpen kunnen zeer divers zijn, zolang ze maar passen binnen het kader van onze doelstelling
  • Externe sprekers en lesgevers die een item uit de fotografie behandelen. Het gaat hier veelal over professionals in fotografie of minstens ver gevorderde amateur fotografen

……

Wij zijn echter geen “fotoschool” en dus geven wij als club geen ‘knopjescursussen’ (waar iemand slechts zijn camera leert kennen, om daarna uit ons gezichtsveld te verdwijnen) en dat alleszins niet tijdens onze normale vergaderingen. Dit soort en andere cursussen organiseren we op geregelde tijdstippen in samenwerking met de cultuurdienst van de Gemeente Malle. Deze cursussen zullen worden aangekondigd via deze website.

 

Wens je ondertussen op de hoogte gehouden te worden van de werking van onze club, dan kan je, je kandidaat stellen voor een lidmaatschap. Dat kan via het voorziene “Contactformulier”. We kennen geen enkele beperking naar leeftijd of geslacht. Meer nog we zijn dringend aan verjonging toe binnen ons ledenbestand. Belangrijkste kenmerk dat je moet hebben is creatief met fotografie willen bezig zijn en anderen uitdagen dezelfde weg op te gaan.

 

Iedereen die interesse heeft in een lidmaatschap (voor de bescheiden prijs van 40 € per jaar) kan vrijblijvend een tweetal vergaderingen bijwonen. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een speciaal tarief omdat we willen investeren in de toekomst van onze club.

 

Wie later aansluit dat 1 november van het lopende jaar kan rekenen op een vermindering van het lidgeld voor het verlopen deel van ons werkjaar.

 

Marcel Versmissen

 

Voorzitter VZW Fotoclub Malle

 

Je mag ons altijd een mailtje sturen voor bijkomende vragen.

 

VZW Fotoclub Malle

Ondernemingsnummer : 838.665.661

Bankrekeningnummer : BE88 9730 3624 9641