Home

Welkom op onze websiteBeste bezoeker,


Wij heten je graag welkom op de website van VZW Fotoclub Malle. Dat je  deze pagina’s bezoekt betekent dat je interesse hebt in fotografie in het algemeen en  mogelijk wil je jezelf verder wil bekwamen in dit onderdeel van de beeldende kunsten.


VZW Fotoclubmalle is een fotoclub waar iedereen op een creatieve manier met fotografie kan bezig zijn.  Inderdaad is het deel “foto” belangrijker dan het deel “club” in onze benaming. Meer dan een bezigheid om de tijd te doden, is fotografie voor ons een uitdaging. Probeer een verhaal te vertellen met je foto’s


Onze werking algemeen

‘Voor de leden door de leden’ is ons principe. Daarom proberen we elk jaar opnieuw  een aantrekkelijk programma samen te stellen, bij voorkeur op basis van de  wensen van onze leden. In dit programma maken we plaats voor :


 • Fotobesprekingen van mekaars werk. We vinden dat we daarbij kritisch mogen zijn voor onszelf, maar ook voor mekaar, doch zonder de andere te willen kwetsen. Opbouwende kritiek noemt men zoiets ?
 • Thema avonden waar leden hun werk m.b.t. een vooraf vastgelegd thema of onderwerp tonen met een bespreking zoals voor de vrije fotobesprekingen
 • Praktijk avonden. Deze avonden worden ook ingevuld op verzoek van de leden. De onderwerpen kunnen zeer divers zijn, zolang ze maar passen binnen het kader van onze doelstelling
 • Externe sprekers en lesgevers die een item uit de fotografie behandelen. Het gaat hier veelal over professionals in fotografie of minstens ver gevorderde amateur fotografenIedereen die interesse heeft in een lidmaatschap (voor de bescheiden prijs van 40 € per jaar) kan vrijblijvend meerdere vergaderingen bijwonen.  Voor jongeren tot 23 jaar geldt een speciaal tarief omdat we willen investeren in de toekomst van onze club.

Wie later aansluit dat 1 november van het lopende jaar kan rekenen op een vermindering van het lidgeld voor het verlopen deel van ons werkjaar.


Workshop digitale fotografie met reflex- of systeemcamera.

 • Je bent minstens 16 jaar oud
 • Je beschikt over een digitale reflexcamera of een degelijke systeemcamer. Dit zijn camera's met verwisselbare objectieven en die je zelf volledig kan instellen. Compacte camera's of smartphones passen niet binnen deze workshop.
 • Je wil met dat toestel meer doen dan gewone vakantiekiekjes maken
 • Je wil de werking van dat toestel doorgronden
 • Je mist iets in de foto's die je maakt en vraagt je af wat je daaraan kan doen
 • Je wil in de toekomst samen met onze leden je fotografische uitingen delen met bezoekers tijdens onze jaarlijkse tentoonstelling


Heb je op alle bovenstaande vragen bevestigend beantwoord, dan kan je je via ons “Contactformulier” (of scan onderstaande QR-code)  aanmelden voor onze volgende cursus. We zijn momenteel druk bezig om een "Workshop digitale fotografie" te organiseren en daarover is reeds volgende informatie bekend :

 • Data :  21/10 - 28/10 en 4/11 telkens van 09:30 uur tot 12:30 uur
 • Plaats : in ons normale vergaderlokaal in Kasteel De Renesse te Malle
 • Maximum aantal deelnemers : 20
 • Prijs : gratis
 • Inhoud van de cursus : wij trachten je in die korte opleiding heel veel facetten van fotografie te leren kennen, zowel in theorie maar ook, en vooral, praktijk. Breng dus zeker je fotomateriaal mee vanaf dag één !! Wij spreken dan ook liever van een "workshop" van wel van een (schoolse) cursus. Met en van mekaar leren, mekaars resultaat bekijken, ..... Dat is het doel van deze samenkomsten.
 • Lesgevers : Peter De Ruijter (secretaris) en Marcel Versmissen (voorzitter), beide (bijna) student 4de jaar Hogere Graad Fotokunst aan SASK

Let op : het aantal plaatsen is beperkt en als organisatie behouden wij ons het recht voor om inschrijvingen te weigeren indien wij menen dat daarvoor gegronde redenen bestaan.


Maak je géén zorgen. Als je bent ingeschreven als kandidaat voor onze workshop dan laten wij je in de week voorafgaand aan de eerste samenkomst weten of je al dan niet geselecteerd bent als deelnemer.
Fotosalon 2018


Ook met de voorbereiding van ons jaarlijks fotosalon, dat dit jaar doorgaat met als thema "Over de grens" zijn wij volop aan de gang. Ook hierover de eerste informatie :Nieuw dit jaar


is dat u zich als bezoeker van ons salon gratis kan laten portretteren in onze pop-up fotostudio.  Fotografen van dienst zijn de twee hiervoor genoemde begeleiders bij de fotocursus. De foto's zal u nadien via een link kunnen downloaden. De VZW Fotoclub Malle zal zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen gebruik maken van de gemaakte foto's voor de behoeften van de club, en zeker niet voor behoeften van derden.


 • Data en openingsuren :
 • Op zaterdag 13 oktober van 14:00 tot 19:00
 • Op zondag 14 oktober van 10:00 tot 18:00
 • Plaats : Oude Sint Martinus Pastorij, Berckhovenstraat 11, 2390 Malle
 • Toegang gratis

Ook t.g.v. uw bezoek aan ons salon is inschrijven voor onze cursus mogelijk


Marcel Versmissen


Voorzitter VZW Fotoclub Malle


Je mag ons altijd een mailtje sturen voor bijkomende vragen.VZW Fotoclub Malle

Ondernemingsnummer : 838.665.661

Bankrekeningnummer : BE88 9730 3624 9641